Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

​Zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens is belangrijk voor Femke. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Bij de aanvraag van een verzekering of dienst vragen we je om persoonsgegevens. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden je gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het kan voorkomen dat Femke persoonsgegevens laat verwerken in landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Dit kan meebrengen dat persoonsgegevens worden verstrekt aan gelieerde ondernemingen en derden, die Femke inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening. Femke doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de aanvullende vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij je gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookies

De website van Femke maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Met die informatie verbeteren wij onze website. Gebruik je een browser die geen cookies accepteert, dan is het niet mogelijk om in te loggen op je persoonlijk inlog pagina, of om verzekeringen af te sluiten. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vind je in onze cookieverklaring.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Bezoek de website en deze pagina dus regelmatig om goed op de hoogte te blijven.

Jouw beste verzekering uit 18 verzekeraars